– Usluga pomoći u kući

U cilju poboljšanja kvalitete života starijih osoba u njihovom domu i zajednici, Dom pruža usluge pomoći u kući.

Ostvarivanje prava na socijalnu uslugu pomoći u kući utvrđeno je Zakonom o socijalnoj skrbi, Pravilnikom o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga i Odlukom o socijalnoj skrbi Grada Zagreba i obuhvaća:

  • organiziranje prehrane u domu korisnika (nabava i dostava gotovih obroka u kuću);
  • obavljanje kućnih poslova u domu korisnika (nabava živežnih namirnica, pomoć u pripremanju obroka, pranje posuđa, pospremanje stana, donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i drugo);
  • održavanje osobne higijene u domu korisnika (pomoć u oblačenju i svlačenju, kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba);
  • uređenje okućnice i tehnički poslovi u domu korisnika.

Pravo na uslugu pomoći u kući priznaje se osobi starije životne dobi kojoj je prema procjeni nadležne službe potrebna pomoć druge osobe; osobama s tjelesnim, mentalnim, intelektualnim ili osjetilnim oštećenjima; osobama s trajnim ili privremenim promjenama u zdravstvenom stanju kojima je prijeko potrebna pomoć druge osobe, a nemaju mogućnost da im tu pomoć osigura roditelj, bračni drug ili dijete, nemaju sklopljen ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju i ne ostvaruju navedeno pravo po drugoj osnovi.

Socijalna usluga pomoći u kući se može ostvariti temeljem ocjene i izdanog rješenja nadležnog Centra za socijalnu skrb prema prebivalištu osobe, temeljem ocjene i izdanog rješenja Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom te temeljem ugovora s ustanovom socijalne skrbi – Domom za starije osobe Peščenica kao privatni korisnik.

Temeljem rješenja Centra za socijalnu skrb navedeno pravo se priznaje kada prosječni mjesečni prihod samca ili prihod po članu kućanstva u prethodna tri mjeseca prije mjeseca u kojem je pokrenut postupak ne prelazi iznos od 300% osnovice koju određuje Vlada Republike Hrvatske (Zakon o socijalnoj skrbi, 157/136, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19 i 64/20).

Ukoliko prosječni mjesečni prihod samca ili prihod po članu kućanstva u prethodna tri mjeseca prelazi iznos od 300% osnovice koju određuje Vlada, osoba može ostvariti pravo na navedenu uslugu temeljem rješenja Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, stoga da prihod samca ili prihod po članu kućanstva ne smije prelaziti iznos od 400% osnovice utvrđene Odlukom o socijalnoj skrbi Grada Zagreba.

 One osobe starije životne dobi, čiji mjesečni prihodi prelaze cenzuse propisane Zakonom o socijalnoj skrbi i Odlukom o socijalnoj skrbi Grada Zagreba, mogu s Domom za starije osobe Peščenica sklopiti ugovor o obavljanju socijalne usluge pomoći u kući – organiziranje prehrane.

Cijena usluge propisana je Zaključkom o cijenama usluga smještaja u domovima za starije osobe čija je osnivačka prava preuzeo Grad Zagreb, zaključak br. 14 od 1. lipnja 2018. godine (cijena ručka iznosi 18,00kn, a dostave istog je 12,00kn).

Dom za starije osobe koji pruža ovu uslugu temeljem ugovora ima pravo diskrecione ocjene pri utvrđivanju prihodovnog cenzusa za samca, odnosno po članu kućanstva; prihodovni cenzus Doma Peščenica je 3.800,00kn. Stoga da i kandidati za uslugu pomoći u kući, čija primanja prelaze propisani cenzus Doma Peščenica, mogu podnijeti zahtjev za pomoć u kući na ocjenu Stručnom timu Doma Peščenica koji istu donosi na temelju diskrecione ocjene svih životnih okolnosti kandidata.

KONTAKT:

telefon: 01/2358-505, 01/2358-521
elektronička pošta: izvaninstitucija@dom-pescenica.hr

Back to top