– Gerontološki centar

Programi podrške u lokalnoj zajednici „Gerontološki centar Doma za starije osobe Peščenica, Zagreb“

Idejni tvorci Programa podrške u lokalnoj zajednici „Gerontološki centri Grad Zagreba“ – Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom i Centar za gerontologiju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, namijenili su aktivnosti Gerontoloških centara starijim sugrađanima koji nisu uključeni u sustav institucijskog zbrinjavanja.

Gerontološki centri omogućavaju besplatno korištenje niza socijalnih usluga, što znači veću uključenost i poboljšanje sadržaja života osobama starije životne dobi.

Programe podrške u lokalnoj zajednici na području Gradskih četvrti Peščenica-Žitnjak i Sesvete i provodi Gerontološki centar Doma za starije osobe Peščenica, Zagreb u sklopu kojeg djeluju:

 • od 2005. godine Gerontološki centar Peščenica na području Gradske četvrti Peščenica-Žitnjak,
 • i od 2007. godine Odjel socijalnog rada Sesvete na području Gradske četvrti Sesvete.

Gerontološki centar Doma Peščenica nastoji djelovati kao sveobuhvatno kontaktno mjesto za područje Gradskih četvrti Peščenica-Žitnjak i Sesvete gdje starije osobe mogu dobiti informacije i upute za ostvarivanje svojih prava iz sustava socijalne skrbi, odgovore na pitanja o mogućnostima ostvarivanje prava na usluge pomoći u kući i dugotrajnog smještaja, prava za starije osobe u sklopu usluga javnog prijevoza, prava iz zdravstvenog sustava, i drugih potrebnih usluga starijima, te se uključiti u besplatne programe i aktivnosti.

Gerontološki centar Doma Peščenica ujedno kontinuirano nastoji senzibilizirati lokalnu zajednicu za potrebe starijih, te je potaknuti na veću dostupnost starijima kako bi oni mogli zadovoljiti svoje specifične potrebe u samoj lokalnoj zajednici u kojoj žive.

 Programi aktivnosti i usluga Gerontološkog centra Doma za starije osobe Peščenica obuhvaćaju:

 • rad Informativnog centra u kojem se kroz prvu socijalnu uslugu detektira potreba, raspoloživi resursi, mogućnosti i potencijali starije populacije, te se pružaju svim zainteresiranim osobama potrebne informacije, pomoć i podrška u zadovoljavanja potreba, izboru prava i usluga iz sustava socijalne skrbi; uz to se u sklopu Informativnog centra provodi kontinuirano praćenje zadovoljenja i promjena potreba starijih osoba uz permanentnu evaluaciju ponude usluga i programa aktivnosti za starije osobe;
 • u sklopu Informativnog centra djeluje i Socijalno savjetovalište u kojem se kroz individualni rad, po potrebi i najavi korisnika, korisniku pruža besplatna stručna pomoć u prevladavanju pojedinih teškoća;
 • Edukativna i tematska predavanja i javne tribine organiziraju se s ciljem senzibiliziranja cjelokupne javnosti za procese starenja, približavanja usluga koje pruža dom, te rasvjetljavanja druge problematike vezane uz proces starenja i zdravo starenje;
 • Pomoć u zadovoljavanju egzistencijalnih potreba koja se sastoji od:
  • besplatne usluge pomoći u kući – obavljanje kućnih poslova (nabava živežnih namirnica, pomoć u pripremanju obroka, pranje posuđa, pospremanje stana, donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i drugo) i održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba) čiji je izvršitelj gerontodomaćica;
  • i posudionice ortopedskih pomagala (pomagala pri kretanju: štapovi, štake, hodalice i invalidska kolica);
  • Sportsko-rekreativne aktivnosti: medicinsko-rekreativna gimnastika (vježbe snage, vježbe s rekvizitima, vježbe koordinacije i ravnoteže, vježbe cirkulacije, vježbe istezanja i opuštanja, vježbe za osteoporozu, vježbe disanja), muziko-terapija, medicinske vježbe na strunjači i aerobne vježbe u prirodi pod vodstvom fizioterapeuta;
  • Kulturno-zabavne i radno-kreativne aktivnosti: kulturno-zabavna događanja u organizaciji Doma Peščenica, grupa ”(D)Ružionica”, Klub starijih i mudrijih Sesvečana, kreativno-prigodne radionice, plesne grupe, te dramske grupe;
  • sudjelovanje u domskim, međudomskim i gradskim akcijama i manifestacijama kojima se obilježavaju državni i međunarodni blagdani, praznici i događanja.

KONTAKT:

telefon: Dom Peščenica, Zagreb 01/2358-521
Odjel socijalnog rada Sesvete 01/2000-167

Back to top