– Aktivno provođenje vremena

Aktivno provođenje vremena i radne aktivnosti

Na temelju individualnim radom dobivene primarne procjene korisnikovih interesa i sklonosti, svakom korisniku se sugerira i omogućava uključivanje u grupne domske aktivnosti tijekom kojih se prati psihofizički i socijalni status korisnika te se na temelju zamijećenih promjena u ponašanju i zdravstvenom stanju intenzivira individualni rad s korisnikom i usmjerava se stručne radnike na problematiku koju treba rješavati.

Grupni rad odvija se u skupinama koje su tematski osmišljene i strukturirane te prilagođene afinitetima i potrebama pojedinih korisničkih klastera.

Aktivno provođenje vremena i radne aktivnosti se organiziraju na slijedeći način:

 • Grupe za psihosocijalnu podršku
  • Grupa za prilagodbu
  • Terapijska zajednica „Život u Domu“
  • Radno-kreativna grupa s ciljem kognitivnog osnaživanja korisnika i III. stupnja usluge
  • Klub hipertoničara i dijabetičara
 • Okupacijsko-radne aktivnosti
  • Radionica za ručni rad „Očuvajmo naše blago“
  • Kreativne tematske radionice
  • Kreativna radionica „Mudra kreativnost“
  • Radionica suvremenih tehnologija (radionica informatičkog i internetskog opismenjavanja)
  • Radionica učenja stranog jezika – engleski jezik
  • Grupa za uređivanje okoliša i balkona ”Grupa hortikultura”
 • Kulturno-zabavne aktivnosti
  • Zbor
  • Literarna i recitatorska grupa
  • Dramska grupa
  • Glazbena slušaonica, koncerti, scenski prikazi i zabavo-edukativna predavanja
  • Filmska poslijepodneva
  • Izložbe
  • Knjižnica-čitaonica „Zagorka“
  • Rođendanske proslave
  • Obilježavanje blagdana i praznika te sudjelovanje u domskim, međudomskim i gradskim akcijama i manifestacijama
 • Grupe za društvene igre
  • Društvene igre
  • Grupa za tombolu / bingo
  • Belot

Medicinsko-rekreativna gimnastika usklađena s funkcionalnom sposobnosti korisnika:

 • individualizirane vježbe s korisnicima III. stupnja usluge dva puta tjedno
 • svakodnevne grupne vježbe za korisnike i III. stupnja usluge
 • grupne vježbe dva puta tjedno za korisnike I. stupnja usluge (obuhvaćaju vježbe snage, vježbe kondicije i vježbe s rekvizitima – lopte, štapovi, utezi)

Vjerski sadržaji u Domu Peščenica

S obzirom da je veliki broj korisnika Doma Peščenica katoličke vjeroispovijesti, svake subote i na sve crkvene blagdane tijekom godine u Domu se održava Sveta misa te je korisnicima omogućena Sveta ispovijed za Uskrs i Božić, posvećivanje stambenih jedinica i, kada se za to ukaže potreba korisnika, pružanje bolesničkog pomazanja.

Za korisnike drugih vjeroispovijedi prema potrebi pozivamo njihove vjerske predstavnike te se prigodnim čestitkama i blagdanskim jelovnikom obilježavaju njihovi važniji blagdani.

 

 

Back to top