– Usluge – Općenito

Sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17/, 98/19. 64/20) i Pravilniku o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN 40/14, 66/15, 56/20) Dom Peščenica pruža starijim osobama socijalne usluge:

  • Usluga dugotrajnog smještaja
  • Usluga pomoći u kući
  • Gerontološki centar
  • Aktivno provođenje vremena

 

Back to top