– Katalog informacija

Katalog informacija sadrži pregled informacija koje s obzirom na svoj djelokrug Dom za starije osobe Peščenica, Zagreb posjeduje, s kojima raspolaže ili ih nadzire uz opis sadržaja, namjene, načina i vremena osiguravanja prava na pristup tim informacijama.

Svrha objavljivanja Kataloga informacija je informiranje javnosti o dokumentima i informacijama koje posjeduje Dom Peščenica glede ostvarivanja prava na pristup informacijama.

Pravo te postupak za ostvarivanje prava fizičkih i pravnih osoba na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Dom Peščenica, Zagreb uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15).

Informacijama i dokumentima koji su javno dostupni u elektroničkom obliku moguće je pristupiti izravno iz Kataloga informacija bez upućivanja posebnog zahtjeva.

 Pravo na pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva:

  • na adresu: Dom za starije osobe Peščenica, Zagreb, Donje Svetice 89, 10 000 Zagreb
  • elektroničkom poštom na adresu: dom-pescenica@dom-pescenica.hr
  • osobno postavljenim zahtjevom Službeniku za informiranje utorkom u terminu od 09:00 do 12: 00 sati

Dokumenti za preuzimanje:

KATALOG INFORMACIJA (pdf)

Pravo na pristup informacijama – opće informacije (pdf)

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA Obrazac_2 (pdf)

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA Obrazac_3 (pdf)

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA Obrazac_4 (pdf)

IZJAVA O PRISTUPACNOSTI (pdf)

Godišnja izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama:

Izvjesce o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022 godinu (pdf)

Izvjesce o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021 godinu (pdf)

Izvjesce o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020 godinu (pdf)

 

Back to top