– Katalog informacija

Katalog informacija sadrži pregled informacija koje s obzirom na svoj djelokrug Dom za starije osobe Peščenica, Zagreb posjeduje, s kojima raspolaže ili ih nadzire uz opis sadržaja, namjene, načina i vremena osiguravanja prava na pristup tim informacijama.

Svrha objavljivanja Kataloga informacija je informiranje javnosti o dokumentima i informacijama koje posjeduje Dom Peščenica glede ostvarivanja prava na pristup informacijama.

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Dom Peščenica uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15).

Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama.

Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja, sukladno zakonu.

Informacijama i dokumentima koji su javno dostupni u elektroničkom obliku moguće je pristupiti izravno iz Kataloga informacija bez upućivanja posebnog zahtjeva.

Pravo na pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva:

  • na adresu: Dom za starije osobe Peščenica, Zagreb, Donje Svetice 89, 10 000 Zagreb
  • elektroničkom poštom na adresu: dom-pescenica@dom-pescenica.hr
  • osobno usmeno postavljenim zahtjevom službeniku za informiranje srijedom u terminu: od 12:00 do 15:30 sati

Dokumenti za preuzimanje:

KATALOG INFORMACIJA (pdf)

Ostvarivanje prava na pristup informacijama (pdf)

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA Obrazac_2 (pdf)

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA Obrazac_3 (pdf)

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA Obrazac_4 (pdf)

Godišnja izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama:

Izvjesce o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020 godinu (pdf)

 

Back to top